Projekt Europejski Uniwersytet Zielonogórski border=0


. . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . .

Licznik odwiedzin: 07217

Projekt został zakończony w czerwcu 2008 roku.

Informacje dla słuchaczy

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wszystkie nieobecności powinny być usprawiedliwione.
 2. O warunkach uzyskania zaliczenia poszczególnego przedmiotu (kolokwium, projekt itp.), a także o zasadach obecności na zajęciach decyduje osoba prowadząca przedmiot.
 3. Aby ukończyć studia podyplomowe słuchacz jest zobowiązany zdobyć wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy. Pozytywne zaliczenie ćwiczeń/warsztatów upoważnia do przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu.
 4. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać w formie odwołania do Prorektora ds. Jakości Kształcenia – Mentora projektu za pośrednictwem Koordynatora projektu.
 5. W przypadku rezygnacji ze studiów, słuchacz jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia rezygnacji właściwemu Kierownikowi studiów podyplomowych. Słuchacz po rezygnacji ze studiów nie ponosi konsekwencji finansowych z tego tytułu. Informacja o rezygnacji danej osoby jest przesłana do MEN i Szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Noclegi:    Adresy akademików, (w akademiku Vicewersal proszę pytać o noclegi po 6 lipca - w tej chwili nie ma miejsc wolnych),     Kwatery dla studiów zaocznych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informacje o projekcie

  Uniwersytet Zielonogórski prowadzi rekrutację na studia podyplomowe dla nauczycieli, którzy pragną uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

  Studia te są bezpłatne i mogą z nich skorzystać osoby z województwa lubuskiego, w przypadku wolnych miejsc nauczyciele innych województw. Rekrutacja będzie prowadzona przy ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

  Celem tych studiów jest przygotowanie czynnych nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu oraz korzystania z technologii informacyjnej i podniesienie stopnia znajomości języka obcego. Studia adresowane są do nauczycieli czynnych zawodowo, posiadających wyższe wykształcenie.

  Rozpoczęcie studiów planowane jest na miesiąc maj 2007. Studia te obejmą 3 semestry i będą trwały co najmniej 460 godzin. Część zajęć może odbywać się w trakcie ferii zimowych i letnich. Zajęcia będą się odbywały na Uniwersytecie Zielonogórskim.

  Studia będą prowadzone w zakresie nauczania:

 1. Techniki
 2. Wiedzy o społeczeństwie
 3. Informatyki
 4. Języka polskiego
 5. Bibliotekoznawstwa
 6. Pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
 7. Przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego
 8. Przygotowania pedagogicznego do nauczania języka niemieckiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.   


opieka techniczna: A.Kuczak(at)adm.uz.zgora.pl
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2007 Uniwersytet Zielonogórski